Thẻ: nà ní

  • na-ni-la-gi-nani-e4bd95-1134

    Nà ní là gì ? Nani 何

    03-08-2018 Tám Chuyện

    Nà Ní, Nà Ní là gì ? Hiện nay trên mạng các bạn hay bắt gặp từ Nà Ní , khi gặp chuyện hơi bất ngờ, shock một số bạn thốt lên NÀ NÍ ? vậy nghĩa của từ Nà Ní này là gì? hôm nay mục Tám Chuyện của mỹ phẩm mocha MochaShop.VN...

    Chi tiết