Thẻ: đông lào

  • dong-lao-la-nuoc-nao-1137

    Đông lào là nước nào ?

    03-08-2018 Tám Chuyện

    Thỉnh thoảng lướt facebook, bạn có thể bắt gặp trong một cái comment hay một cái status có nhắc tới “nước Đông Lào”.Chắc hẳn có rất nhiều bạn không hiểu Đông Lào là nước nào sao hay được mọi người nhắc đến thế. Hôm nay mình viết bài này dành cho các bạn nào...

    Chi tiết